Porsche doubles electromobility investment

Porsche doubles electromobility investment from three billion euros to more than six billion euros.